Megújuló energia hasznosítása Szolnokon a MÁV Kórházban

megujulo-energia-foldgaz-villamos-termalviz-mav-barcsik-jozsef_cover

A szerző szakcikkében egy olyan termálvizes hőhasznosításról számol be, ahol a termelőkúttal egyidejűleg visszasajtoló kút is megvalósításra került. A cikkből megismergetjük a földgáz- és villamos energia-felhasználás, valamint a termálvíz-termelés éves adatait is.  

A projekt célja és finanszírozása

A szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetben 2011. június 22-én rendezték meg az elnyert két KEOP-os projekt indítóünnepségét, melynek köszönhetően közel egy milliárd Ft összegű beruházás valósult meg a következő években. Az említett két projekt keretében az Európai Unió  508 millió Ft, illetve 480 millió Ft támogatásával  geotermikus energia hasznosítása, épületenergetikai fejlesztés és energetikai felújítás valósult meg az intézményben.

Az egyik beruházás azt célozta meg, hogy a föld mélyében lévő geotermikus energiát termálvíz formájában a felszínre hozza, és azt energiahordozóként hasznosítsa. A termálvíz felhasználásával a fűtési célra részben, míg a nyári időszakban teljes mértékben kiválthatóvá vált az addig eltüzelt földgáz mennyisége és annak költsége. 

Az 508 millió Ft-tal támogatott beruházás során két kút lefúrására került sor: az egyik kút  a termelő kút, melyen a primer termálvizet hozzák a felszínre, és egy hőcserélőn leadja a hőjét, a másik kút pedig  az un. visszasajtoló kút, amelybe szivattyú nyomja vissza a vízadó rétegbe a lehűlt termálvizet. A beruházás megvalósítási időszaka: 2011. 08. 01. – 2012. 01. 31.

A másik, 480 millió Ft-tal támogatott beruházás során a gáztüzelésű gőzkazánokat, melegvíz üzeműre alakították át. Ez magával hozza, hogy a gőz/víz hőcserélőket kiváltották termálvíz/melegvíz hőcserélőkre. A beruházás keretében a kórház fűtési hőigényének csökkentése érdekében lecserélték a nyílászárókat és új radiátorokat szereltek be termosztatikus szelepekkel. A beruházás megvalósulási ideje: 2011. 08. 01. – 2012. 07. 31.

1. kép: A visszasajtoló kút fúrása 2012. szeptember 11-én, háttérben a kórház épülete.

A termálvizes rendszer jellemzői

A geotermikus rendszer felépítését és főbb adatait az 1. ábra mutatja be.

1. ábra: A termálvizes rendszer elvi kapcsolási sémája

A termálvizes rendszer fontos tartozékai a tároló tartály és gáztalanító berendezés, a kavicstöltetű gyorsszűrő berendezés, a 20/10 mikronos szűrő berendezés és a visszasajtoló nyomásfokozó telep.

A gáztalanító berendezés és a puffertároló

A termálvíz hőszigetelt távvezetéken keresztül lép be a 30 m3 térfogatú puffertároló tetejére telepített GMT gáztalanítóba. Ezután a gáztalanított termálvíz a puffertárolóba kerül. Innen a termálvíz gravitációs vezetéken a nyomásfokozó szivattyútelep  szívócsonkjára jut. A szivattyú  a kavicsszűrő csoporton átnyomja a termálvizet, és az a hőcserélő primer körében leadja a hőteljesítményét. Innen kilépve a lehűlt termálvíz a visszasajtoló szivattyú rendszer szívócsonkjára jut. Ezt követően a visszasajtoló kút  nyelési kapacitásának függvényében a szivattyú továbbítja a termálvizet, majd  a  mikroszűrő  egységen áthalad és a visszasajtoló kútfej szerelvénysorán keresztül a kútba jut. A lehűlt és a tiszta termálvíz visszajut a vízadó rétegbe.

2. kép: A gáztalanító és a puffertároló, háttérben a lehűlt víz 30 m3-es  tároló tartálya

Kavicstöltetű gyorsszűrő berendezés

Ennek funkciói a 100 mikron méret feletti szennyeződések, valamint a vas és a mangán   kiszűrése. A gáztalanítás után a termálvíz egy nyitott puffertárolóba kerül, ahol az a szabad levegővel oxidálódik. Ha a vízben magas a vastartalom, akkor vasoxid keletkezik és lebegő szennyeződésként láthatóvá válik. Ezt a jelenséget okozza a víz mangántartalma is. A kavicsszűrő tartályok a vas- és a mangánoxid csapadékot a 0,7 – 1,2 mm szemcseméretű  kavicsfelületen megkötik. Az ideális szűrési sebesség 7-9 m/h. A szűrőtartályok belül felületvédelemmel, kívül hőszigeteléssel vannak ellátva.

3. kép: A termálvizet szivattyúk nyomják át a kavicsszűrőkön

20/10 mikronos szűrő berendezés

Ennek feladata a vízben lévő lebegőszennyeződések kiszűrése (a szűrő finomsága: 20/10 μm).A berendezés  2 x 3 db, 300 liter/perc kapacitású szűrőpatront tartalmaz. Működését és állapotát a szűrő előtt és után beépített nyomásmérők által jelzett nyomáskülönbség alapján lehet értékelni.

Visszasajtoló nyomásfokozó telep

Ennek feladata biztosítani az állandó visszasajtolási nyomást, és emellett követnie kell a változó vízigényből eredő mennyiségi változásokat. Ezeknek a biztosítására 2 db üzemi és 1 db. melegtartalék szivattyú került beépítésre, frekvenciaváltós szabályozással.

A kivitelezés során megoldották a termálvizes fűtési rendszer  technológiájából eredő szennyvizeinek közcsatornába engedését, mennyiségmérő közbeiktatásával.

Üzemeltetési adatok

Az intézmény földgáz felhasználásnak alakulását 2007 – 2021. között az 1. táblázat mutatja be. A meglévő átalakított melegvizes gázkazánt szükség esetén az épületfelügyeleti rendszer kapcsolja be és ekkor „ rásegít”  a termálvizes rendszerre. Az intézmény tájékoztatása szerint 2013 év volt az első év, amikor vegyes üzemmel ment a fűtési- és a HMV rendszer, azaz termálvízzel és földgázzal.

ÉvFöldgázfelhasználás[ m]Villamos energia-felhasználás [ kWh ]Termálvíztermelés [ m]
2007756.000390.308
2008755.111517.846
2009705.451472.589
2010754.078522.382
2011746.155512.792
2012646.366479.883
2013199.155647.65131.960
2014238.705677.69048.544
2015247.623649.65377.865
2016227.920650.904127.274
2017297.948620.61773.913
2018240.087496.70356.998
2019240.630439.321147.548
2020266.949447.773147.008
2021225.910498.701274.294
1. táblázat: Földgáz- és villamos energia-felhasználás, és termálvíz termelés  alakulása 2007- 2021 között

Az üzemeltetési adatok elemzése során megállapítható, hogy a termálvíz belépésével a kórház földgázfelhasználása meredeken lezuhant, és a korábbi 650.000 – 750.000 000 m3/év érték helyett 200.000 – 300.000 m3/év között alakult.

Ezzel szemben a Kórház villamos energia felhasználása a geotermikus rendszer üzembe lépését követően, azaz 2013 után mintegy 168.000 kWh/év-vel megnőtt. Ennek oka az alkalmazott technológia szerves részét képező termelési és visszasajtoló szivattyúk üzemeltetése. 

A további energiaracionalizálás érdekében érdemes lenne megvizsgálni a termálvízből leválasztott gáz energetikai hasznosításának a lehetőségét, mivel az adott termálvíz magas metántartalommal rendelkezik. A 2021. 05.03.-i felszíni mintavétel alapján a termálvízben oldott összes gáz mennyisége (oxigén, nitrogén, metán, széndioxid) 225 liter/m3, amelynek döntő része metán, 174 liter/m3 fajlagos metántartalommal.   

Felhasznált irodalom:

Dr. Barcsik József
aranyokl.  gépészmérnök

A fotók a szerző saját felvételei.
Kiemelt fotó: MÁV Kórház, Szolnok


1. „Milliárdos fejlesztés indul a MÁV Kórházban „ Új Néplap – 2011.június 14.
2. Műszaki átadási – átvételi dokumentáció, Szolnok MÁV Kórház T-1 és s VS – 1  sz. kutak; AQUAPLUS Kútfúró, Építő  és Termál – energetikai Kft., 6782 Sándorfalva, Sövényházi u.1. 
3. MÁV Kórház :  Az éves gáz -, a villamos energia-felhasználás és a termálvíz termelés  2007-2021.
4. SZOLNOK MÁV KÓRHÁZ, GEOTERMIKUS FŰTÉSI RENDSZER Tervezés: Kisapáti Szilárd, Szeged, 2012. július
5. Szolnok MÁV Kórház, T-1 hévízkút , K-146; Kútvizsgálati mérések; 2021.05.03;  Geo – Log Környezetvédelmi  és Geofizikai Kft.  1145. Budapest, Szugló  u.54.
6.  Szolnok MÁV Kórház, T-1 hévízkút , K-146; vizsgálati jelentése; 2021.05.27. ;  Geo – Log Környezetvédelmi  és Geofizikai Kft.  1145. Budapest, Szugló  u.54.
7. Vizsgálati jegyzőkönyv; 2021.05.11. Vízkutató Vízkémiai Kft.1026. Budapest, Szilágyi E. fasor 43/b.
8. Kivitelezői nyilatkozat; Létesítmény megnevezése: Szolnok MÁV Kórház és Rendelőintézet területén épülő geotermikus fűtőmű , könnyűszerkezetes , daruzható mobil épület kivitelezése  HEXAMONT  Kft. Szeged, 2018.11.12. Puskás u.18.
9. MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok, Technológiai vizek közcsatornára engedése;  AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft., 6782 Sándorfalva, Sövényházi u.1.  2012.

Megosztás

Előző olvasása

Elindult a Wilo-Select 5 – Új online Wilo-eszköz a szivattyúméretezéshez

Következő olvasása

A szennyvíz hőjét használják az energiaellátáshoz Bécsben