Épületgépészeti tervezői pályázat az OMÉN 2023 alkalmából

omen-orszagos-magyar-epuletgepeszeti-napok-palyazat-tervezo

1. Pályázati felhívás 

Az Országos Magyar Épületgépész Napok Koordinációs Bizottsága – OMÉN-KB – 

nyilvános tervpályázatot hirdet épületgépész tervezők részére

az „Országos Magyar Épületgépész Napok-2023” alkalmából. 

2. A pályázat témaköre 

Az utóbbi öt évben megvalósult, illetve tervezett, műszaki innováció   szempontjából kiemelkedő létesítmény épületgépészeti tervezése. 

FONTOS:

 • A tervezett létesítmény nagysága nem releváns. 
 • Elsősorban az igényes mérnöki megoldásokat várunk a pályázóktól. 
 • Műemlék épületben tervezett megoldások is helyet kaphatnak. Ilyen esetben az építmény kötöttségek melletti műszaki megoldások lehetnek érdekesek. 

3. A tervpályázat célja 

 • Az épületgépészet területén a közelmúltban megkezdett, vagy megvalósult korszerű rendszerek, berendezések figyelemmel kisérése, a kiemelkedő tervezői munka elismerése és megismertetése, tervezők munkájának értékelése. 
 • Megkeresni az utóbbi években megvalósult, illetve tervezett munkák közül a legjobb tervmegoldást és tervezőt, aki az adott feladat tervezésére a mai kornak megfelelően alkotta meg mérnöki munkáját.

4. Pályázati feltételek 

 • A megtervezett épületgépészeti rendszer korszerű megoldásokat tartalmazzon (környezetkímélő, energiatakarékos, megújuló energia, fenntartható, gazdaságosan üzemeltethető stb.), a betervezett berendezések hazai minősítéssel rendelkezzenek. 
 • Egy tervező egy tervdokumentációval pályázhat. 
 • Pályázni 2019 – 2023-ben megkezdett vagy megvalósult magas színvonalon-, hiánytalanul tervezett létesítmény épületgépészeti terveivel lehet. 
 • Pályázhat minden magyar állampolgár, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott épületgépész tervezői jogosultsággal rendelkezik.

ÚJ!!! Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy az „önkéntes” jelentkezés, a saját projekttel való pályázási hajlandósága nem elégséges. Ennek oka többnyire a túlzott szerénység! Ezért az előző évben megkezdett gyakorlat alapján új lehetőségként a személyes pályázaton túl mások – tervezői szervezetek, személyek – jelölésére, javaslatára is számítunk. A beérkezett javaslatok alapján az OMÉN KB felkéri pályázati anyag beadására a javasolt tervező kollégát!


Az értékelhetőség feltétele a pályázatok bemutatása – kontakt, vagy szükség esetén online – előadás formájában az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2023” rendezvényén a Magyar Mérnöki Kamara 1117 Budapest, Szerémi út 4. sz. alatti Székházában. A prezentáció minősége is értékelési szempont lesz.

5. A pályázat beadásának módja 

 • A tervezett épületgépészeti rendszer rövid leírása, kiemelve az újszerű vagy szokástól eltérő épületgépészeti megoldásokat, valamint a kivitelezés jelenlegi állapotát max. 4 (A4-es) oldalon. 
 • A tervdokumentációból 1 pld. műleírás és legfeljebb 5 lényegi információt tartalmazó tervlapot kell mellékelni. 
 • Pályázati indoklás max. 2 oldalon, hogy miért tartja a pályázó a tervezett megoldást újszerűnek, kimagaslónak. 
 • Fényképes szakmai önéletrajz a fontosabb munkák felsorolásával. 

Az írott anyagot befűzött, esztétikus formában kell benyújtani a tervlapokkal együtt.

6. A tervpályázat jellege 

A tervpályázat általános eljárású, a résztvevő pályázók körét tekintve nyílt, valamennyi érdekelt benyújthat pályaművet. 
A tervpályázat formája szerint nyílt pályázat.

7. A pályázat benyújtásának határideje 

2023. november 13. 24 h.

8. A pályázat benyújtásának helye és módja 

A pályázatot zárt borítékban, „Épületgépészeti Tagozat – Tervezői Pályázat” megjelöléssel, a Magyar Mérnöki Kamara, 1117 Budapest, Szerémi út 4. sz. alatti irodájába kell postán, vagy személyesen eljuttatni.

9. A Bíráló Bizottság 

A pályázatokat elbíráló bizottság a MMK Épületgépészeti Tagozatának Szakértői Testülete kibővítve az Épületgépészeti Tagozat elnökével, vagy Megbízottjával, Virág Zoltánnal DUOPLAN Kft ügyvezető igazgatójával, a tervezői pályázatok állandó szervezőjével és a MÉGSZ, a MÉEF, valamint a MÉgKSZ elnöksége által kijelölt 1-1 taggal. 

A beadott pályaművek értékelése várhatóan

2023. november 24-én

történik. Első lépésként a beadott pályaművek prezentációjára kerül sor

2023. november 24-én 13:00 órától

az MMK Székház hivatalos helyiségében. Minden pályázó maximum 15 perc időtartamban mutathatja be a pályaművét. Fontos, a kiemelésre érdemes műszaki megoldásokra fókuszálva összeállítani a prezentációt!
Ezt követően ül össze a Bíráló Bizottság és hozza meg döntését a bírálandó pályaművek számától függően várhatóan

16:00-17:00 időpontban

A Bíráló Bizottság döntését a díjazott tekintetében egyhangú szavazással hozza meg. 
A második és a harmadik helyezettek oklevelét közvetlenül a zsűrizést követően adja át a Bíráló Bizottság.

10. A tervpályázatok közzététele 

Az előzőekben leírtak szerint a pályaműveket az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2023” rendezvényén a tervező ismertető előadás – prezentáció – formájában bemutatja. 
Lehetőség van a pályázatok szakcikk formájában való megjelenítésére is. 

11. A pályaművek díjazása 

Az első három helyezett oklevelet kap. 
A pályázat első helyezettje megkapja az „Év Épületgépész Tervezője” díjat. 

12. A tervpályázat eredményhirdetése 

A nyertes pályázatok az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2023” díjátadó rendezvényén kerülnek kihirdetésre. 
A pályázat eredményét a mértékadó épületgépészeti kiadványokban és elektronikus felületeken közzétesszük. 

13. A tervpályázati díjak átadása 

A nyertes pályázatok díjazására az „Országos Magyar Épületgépész Napok – 2023” keretében kerül sor. 
Az „Év Épületgépész Tervezője” díj a díjátadó rendezvény alkalmával kerül átadásra. 

Budapest, 2023. október 16.

Gyurkovics Zoltán elnök
MMK Épületgépészeti Tagozat
OMÉN KB elnöke

Fotóillusztráció: Freepik

Megosztás

Előző olvasása

Tovább csökkent az építőipari termelés volumene

Következő olvasása

Ha hőszivattyú, akkor hajdu STXL tartály!