A megújuló energiahordozók használata Magyarországon

Az Európát és még egy sor országot foglalkoztató legfontosabb kérdés az orosz–ukrán, valamint az arab–izraeli háború lezárása, visszaállítani az élet szokásos rendjét. 2022 előtt talán a legfontosabb cél volt a földi légkör felmelegedésének és a levegőbe kerülő káros anyag mennyiségének a fékezése. 2024. évben és utána várhatóan vissza tudunk térni a légkörvédelmi programhoz.

A földön zajló háborúk hatása az energiapiacra

Az Európát közvetlenül érintő két súlyos háború nem várt eseménysort indított el az energiák piacán is. 2020 tavaszán az amerikai kőolajtőzsdén soha nem látott áresés jelentkezett annak következményeként, hogy az USA önellátó lett kőolajból és földgázból, a világon emiatt túltermelés és áresés alakult ki. 2019-ben kezdetét vette a koronavírus terjedése világszerte. A járvány hatásai minden országban érezhetőek voltak, különböző mértékben. Ennek következtében a világ kőolajfogyasztása csökkent, az addigi napi mintegy 100 millió hordó szintről 80 millió hordóra esett vissza.

Ez az igényesés a kőolajtermelő cégeken kívül még egy sor iparágat nagyon rosszul érintett: a kőolajipar beszállítói, a kőolajfeldolgozók, a forgalmazók hatalmas veszteségeket voltak kénytelenek elkönyvelni. A kőolaj a tőzsdéken csak azután kezdett emelkedni, hogy a kőolajat exportáló államok szövetsége (OPEC) és még további tíz ország a kőolajkitermelés csökkentését határozta el. A kőolaj ára lassú emelkedésnek indult, és 2023. végére 70 dollár hordónkénti ár alakult ki.

Tudhatjuk, hogy a kőolaj piaci ára egy sor más termék (fémek, más energiahordozók, mezőgazdasági termékek stb.) árát is erősen befolyásolja. Ez a hatás különböző intenzitással jelenik meg a légkörvédelmi programokban is. Az alacsony árú kőolaj és a többi fosszilis energiahordozó rontja a megújuló energiahordozók piacát, a megújulóalapú beruházások megtérülési idejét akár bizonytalan hosszúságúra növelheti.

Az orosz–ukrán háború miatt az orosz szénhidrogének európai vásárlói elhatározták az orosz import mielőbbi leállítását. Ezzel a döntéssel főleg földgázhiány alakult ki, ami az árak rohamos emelkedését hozta magával. 2021-ben, a háború előtt 80 euró/MWh átlagár volt a holland TTF földgáztőzsdén, 2022 márciusában 213 euró/MWh ár is előfordult.

Az arab–izraeli háború is egy sor ország gazdaságát érinti közvetlenül. A háború miatt a legtöbb országban át kellett írni a békés fejlesztési programokat, mérsékelni kellett a környezetvédelmet szolgáló beruházásokat is.

2024. évre úgy tekintünk, hogy Európában megoldódott az orosz szénhidrogének importjának helyettesítése, az energiapiacokon az árak „békés” szintre álltak be. A légkörvédelmi programok ismét előtérbe kerülhettek, lassan beindulnak a már elhatározott fejlesztések, az energiahordozók cseréi.

A szén-dioxid-kibocsátás alakulása

Az Európai Unió környezetvédelmi programjai a légkör váratlanul gyors romlása miatt szükséges intézkedéseket fogalmazzák meg. Az EU döntése az, hogy 2030-ig a légkörbe kerülő üvegházhatású gázok kibocsátása 55%-kal csökkenjen. Az EU-tagállamaként Magyarország is részese ezeknek a programoknak. 2023. decemberben az ENSZ által szervezett COP28 konferencián a világ minden országának képviselői jelen voltak. Nehéz egyeztetés után elfogadták azt, hogy lépni kell a légkörbe kerülő szén-dioxid csökkentéséért.

A világ és az Európai Unió szén-dioxid-kibocsátása a British Petrol szerint (millió tonna) [1]:


2015.2018.2019.2020.2021.2022.
Világ327733401334044322843405234374
EU304630702930256927422725

A légkörbe kerülő káros anyagok listáját a szén-dioxid vezeti, a föld átlaghőmérsékletének alakulásában betöltött szerepe miatt. Talán a leghatékonyabb légkörvédelmi program lett Európában a szén-dioxid-kibocsátási kvóta szabályozása, amely a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó felhasználókat szorítja hatékonyabb energiatermelésre, az energiahordozó cseréjére.

Magyarország szén-dioxid-kibocsátását mutatja be a British Petrol statisztikája (millió tonna) [1]:


2015.2018.2019.2020.2021.2022.
Kibocsátás44,347,547,444,746,142,9

A világ 2022. évi szén-dioxid-kibocsátása 34 374 millió tonna volt, vagyis Magyarország nem tartozik a nagy légkörszennyező országok csoportjába. Az adatok ugyanakkor azt is mutatják, hogy a légkör védelmére eddig tett hazai intézkedések nem hoztak látványos eredményt.

Magyarország egy főre jutó légköri károsanyag-kibocsátása az EU-s országok átlaga körül alakult. Napjainkban a káros gázkibocsátás csökkenése – a szilárd részecskekibocsátás kivételével – részben a társadalmi környezettudatosság növekedésének is köszönhető, nagyobb részben azonban a fosszilis tüzelőanyagok árának emelkedésével járó jelenségeknek tulajdonítható.

Magyarország megújulóenergia-potenciálja

A légkörvédelem egyik hatékony útja a megújuló energiahordozók használatának növelése, a fosszilis tüzelőanyagok visszaszorítása. Magyarország adottságai a megújuló energiahordozók fokozottabb használatára vegyes képet mutatnak: egyes területeken (például vízenergia, geotermikus energia) lényeges előrelépés a természeti adottságok miatt nem várható, más energiahordozók esetében a lényeges energiapotenciál kihasználására nagy beruházások lennének szükségesek (például a kommunális hulladék kezelésében vagy a biogáz hasznosításában).

Az ország megújulóenergia-potenciálját több intézmény és szakértő lényeges eltérésekkel becsülte meg. A Magyar Tudományos Akadémia felmérése került be a „Nemzeti Energiastratégia 2030” dokumentumba.

Megújulóenergia-potenciál Magyarországon (PJ/év):


NapenergiaSzélBiomasszaVízGeotermálisHulladékÖsszesenReális
MTA1851,5532,8203,2-32814,563,52665-2790405-540

Tekintsük át a hazai primer-, és végső energia felhasználást, és utóbbin belül az elsődleges megújuló energiahordozók felhasználását (PJ) [2]:


2015.2020.2021.2022.
Primer1054109811491074
Végső788831889827
Megújuló126123134133

A végső- és a primerenergia-felhasználás hányadosa elég jó képet mutat az ország energia ellátása korszerűségéről: 2015-ben 74,7%, 2022-ben 77,0% volt. Ez alapján nem tekinthetjük hazánkban az energiafelhasználást eléggé hatékonynak.

A megújuló energiahordozók termelése és felhasználása

A kormány 2020-ban kiadta a „Nemzeti Energiastratégia 2030” és a „Nemzeti Energia- és Klímaterv” (NEKT) dokumentumokat. A két dokumentum egymástól függetlenül jelent meg. A NEKT javított változatát 2023. őszén adták ki.

A NEKT 2030-ig a végsőenergia-felhasználásban a megújuló arányát 29%-ra tervezi emelni.

A NEKT is számol azzal, hogy a megújuló energiahordozók fokozottabb használata erőteljes állami támogatási akciók nélkül nem várható el. A támogatás többféle formában adható: beruházás támogatása, villamosenergia-termelési cél esetén szabályozott (emelt) átvételi ár meghatározott időszakra, kedvezményes kamatozású hitelakció. A program célkitűzései részlegesen teljesültek, teljesülnek, éppen a pénzbeli állami támogatások szűkössége miatt.

Az alábbi táblázatok a hazai megújuló energiahordozó termelését és felhasználását mutatják be.

Az elsődleges megújuló energiahordozók termelése (TJ) [2]:


2015.2020.2021.2022.
Kommunális hulladék2756244726172388
Szilárd biomassza105221852409184686790
Biogáz3335374835184085
Bioüzemanyag16030186582062420361
Napenergia95694791431617524
Geotermikus energia4426627465526690
Vízenergia842878763641
Szélenergia2495235823902196

Az elsődleges megújuló energiahordozók felhasználása (TJ) [2]:


2015.2020.2021.2022.
Kommunális hulladék3123300934013282
Szilárd biomassza103914859229183086803
Biogáz3335374835184085
Bioüzemanyag7332117241193212365
Napenergia95694791431617524
Geotermikus energia4426627465526690
Vízenergia842878763641
Szélenergia2495235823902196

Fenti két táblázatban a helyenként olvasható, a termelésnél nagyobb felhasználást az indokolja, hogy egyes energiahordozókból (tűzifa és háztartási hulladék – ennek eltüzelése a Mátrai Erőműben történik) van importunk is. 

Napenergia

A napenergia hasznosításának előretörése egyértelműen a napelemek számának robbanásszerű gyarapodásával van összefüggésben. 2023. decemberben az 50 kW alatti napelemek száma 250 ezer volt, az 50 kW felettiek 5600 MW teljesítménnyel üzemeltek. A napelemek termelése 2022-ben 4732 GWh, 2023. szeptemberben 732 GWh volt.

A módosított NEKT a 2023. évi 4800 MW napelemes teljesítményt 2030-ig 12 ezer MW-ra tervezi emelni. Már ma is új feladatot jelent a napelemek időszakos termelésének és a villamosenergia-igény szezonalitásának illesztése. A hazai villamos rendszeren egy sor fejlesztési feladat adódik: köztük gyorsindítású erőművek üzembe állítása, a villamos hálózatok kapacitásának erősítése. Ezek a beruházások százmilliárdos nagyságrendűek, amelyet az áramtarifák rendszerhasználati díjelemei nem fedeznek. A fejlesztési projektekhez hosszú távú hitelfelvételre és az Európai Unió pénzügyi forrásainak igénybevételére van szükség. Fontos a jelenlegi és jövőbeli napelemes energiatermelők aktív részvétele az országos tehermegosztásban, például időszakos termelési tarifák bevezetésével.

1. Kép: Egy háztartási méretű napelemes rendszer külső falra szerelt invertere

Szélenergia, bioüzemanyag és vízienergia

A szélerőművek eddigi telepítési korlátozását feloldották, várhatóan teljesül a NEKT fejlesztési terve: a jelenlegi 330 MW teljesítmény 2030-ra 1000 MW-ra nőhet.

A szélenergia-termelés és -hasznosítás részben időjárásfüggő, de a villamos teherelosztó vezénylésében is szerepet kap. A szélenergia-hasznosítás szezonalitása hasonló problémát okoz a villamosenergia-rendszerben, mint a napelemek: a termelésváltozást kompenzálni kell. A kormány 2023 őszén feloldotta az ipari léptékű szélerőművek telepítési korlátozását.

A bioüzemanyag felhasználásának alakulása alapvetően a sok tényezővel befolyásolt üzemanyag-fogyasztással van összefüggésben. 2021-ben elértük a bioüzemanyag hazai felhasználásának hosszabb távon is várható mértékét. Ugyanakkor Magyarország bioüzemanyag exportja jelentős.

30 vízi erőmű üzemel az országban, összesen 63 MW teljesítménnyel. A vízenergia hasznosításában lényeges előrelépésre nem lehet számítani – az ország földrajzi adottságai miatt.

Geotermikus energia

A geotermikus energia hasznosításának dinamikus fejlesztése rendre megjelenik a kormány különböző energiastratégiáiban. Ennek ellenére nincs érdemi előrelépés. Az ország egyetlen geotermikus erőműve 3 MW teljesítményű. Magyarországon nyolc városban van termáltávfűtés (4,5 PJ/év), nyolc helyen van termálvíz-visszasajtolás. A visszasajtolás a kitermelés rétegébe olyan mértékű és költségű vízelőkészítést igényel, ami miatt ez az újrahasznosítás a kutaknál csak pár évig tartható fenn. 488 fürdő üzemel az országban. A geotermikus energia termelési költsége kb. 500 Ft/GJ.

A kitermelt vizek hasznosításának egyre nagyobb akadálya a vizek ásványisó-tartalma. A magas sótartalom (1–12 g/liter) a hűlő vizekből már a termelő kutakban is kiválik, lerakódik a szállító, hőcserélő berendezésekre. A lehűlt vizeket a környezetvédelem nem akarja befogadni az élő folyóvizekbe, éppen a magas sótartalom miatt. A nagyszámú fürdő miatt átmenetileg még megengedik az elfolyó vizek élő vízfolyásba bevezetését.

A termálvizek kísérőgázát, a metánt hasznosító háztartási léptékű (<50 kW) ún. termálmetán-hasznosító üzemek száma 206. Ezek között vannak részben villamos áramot termelő létesítmények is.

Biomassza

A hazai megújulóenergia-termelésben és -felhasználásban meghatározó a szilárd biomassza szerepe. Az évek óta tartó mérsékelt csökkenés nem hozható szoros összefüggésbe a légköri hőmérséklet emelkedésével. Hasonló folyamat figyelhető meg a kommunális hulladékból nyert energia esetében is: a hasznosítás nélküli hulladék kezelése kap egyre nagyobb szerepet. Fát és kommunális hulladékot importálunk is. Az országban üzemel négy szilárd- és folyékonyhulladék-hasznosító erőmű, összesen 34,4 MW teljesítménnyel.

Biogáz

Biogáz bármilyen szerves hulladékból termelhető. A biogáz hasznosításának szokásos formái: szilárd szerves hulladék elgázosítása, szennyvíziszap-gáztalanító, szilárdhulladék-lerakóban keletkező gázt kezelő üzem. Magyarország biogáz-potenciálja: 121–177 millió m3/év 2H minőségű biometán. A potenciál alkalmas:

mezőgazdaságihulladék-alapú biogáztermeléssel 39,87 MW,
depóniagáz hasznosításával 12,49 MW,
szennyvíziszap feldolgozásával 14,54 MW villamos teljesítmény termelésre.

Az országban üzemel harminchat biogázüzem, nyolc depóniagáz-hasznosító erőmű és nyolc szennyvízgázerőmű. Ezen erőművek együttes teljesítménye 86 MW.

Biogázüzem létesítésének átlagos költsége: 1,0–1,2 millió Ft/kW, a gáztermelés teljesítményére vonatkoztatva. A beruházás megtérülési ideje 10-12 év. A biogázüzemeknél elsődleges a környezetvédelmi funkció.

Megújulókból termelt villamos energia

A megújuló energiaforrásokból és a hulladékból termelt villamos energia megoszlása és részesedése (GWh) [2]:


2015.2020.2021.2022.
Biomassza1660166417751693
Biogáz293324295315
Szél693655664610
Víz234244212178
Napenergia141245937964732
Hulladék208167161130
Összes termelés30360349303612035770

2022-ben a megújuló energiahordozók adták a hazai villamosenergia-termelés 21,4%-át. Ez a gyorsan növekvő arány egyértelműen a napenergia gyorsan növekvő fotovoltaikus hasznosításának köszönhető.

Hazánk adottságai alapján a bioüzemanyag, a vízenergia, a geotermikus energia nem kínál előrelépést. A napenergia hasznosítása villamos áram termelésére még bőséges lehetőség a megújuló hányad emelésére, különösen, ha hamar és olcsón megoldjuk a napelemekkel járó néhány vonzatot:

  • a napelemek és a szélgenerátorok áramtermelésének szezonalitását energiatárolással kellene megoldani. Mivel a villamos energia tárolása minden módja (akkumulátorok, hidrogéntermelés, tározós vízi erőművek) rendkívül drága, marad a kiegyensúlyozásra a hazai földgáztüzelésű erőművek fokozottabb igénybevétele, avagy az import villamos áram,
  • a meglévő villamos hálózat jelentős fejlesztést igényel a napelemek termelésének befogadására,
  • a napelemek jelentős része mezőgazdasági művelésre alkalmas területen települ.

2022-ben a primerenergia-felhasználáson belül a megújulók részesedése 12,4% volt a MEKH statisztikája szerint.

A háztartások megújuló- és összesenergia-felhasználása a MEKH statisztikája szerint (PJ) [2]:


2015.2020.2021.2022.
Háztartások megújulóenergia- felhasználása74545671
Háztartások összes felhasználása249249266242

Az összes háztartásienergia-felhasználás kismértékű csökkenését több tényező okozza:

  • az új építésű lakások hőszigetelése akár 40%-kal is hatékonyabb lehet, mint egy 50–80 éves épületé,
  • a lakásállomány jelentős részénél végeztek energiatakarékossági beruházásokat,
  • az átlaghőmérséklet emelkedett.

Az energiahatékonysági célok között a lakások és a közintézmények hőszigetelése valódi energiamegtakarítást hoz. Ebben a programban mintegy 1,5 millió ingatlan vett részt eddig (a 4,5 millió ingatlan 30%-a), de mindenekelőtt saját pénzforrásból, banki hitelből, önkormányzati forrásból finanszírozták, az állami támogatás jelképes volt. Az energiahatékonyság növelését célozza a világítás korszerűsítése energiatakarékos izzókkal. A világítási célú energia felhasználása 7% körül van a háztartás teljes energiaszükségletében, ennek LED-es fényforrásokkal 1%-ra való csökkentése nem jelentős az EU-s vállalások szempontjából. Hatályba lépett az EU rendelete a földgázzal üzemelő fűtőkészülékek hatásfoka követelményeiről, és már kiadták a szilárd tüzelésű fűtőkészülékek új követelményeit tartalmazó rendeletet is. Ez a változtatás évente pár tízezer gázkészülék cseréjénél nem jelentős energiamegtakarítást hoz.

Összefoglalva

Hazánk az EU tagjaként erős energiahordozó-szerkezetváltozásra kényszerül. A kormány különböző energetikai programjai alapvetően jó fejlesztési célokat tűznek ki, a programok az EU elvárásaival nagyjából összhangban vannak. A fejlesztési programok nagyon óvatosan szólnak a végrehajtáshoz szükséges pénzek forrásáról. A fejlesztési programok nagyon óvatosan tárgyalják a szükséges pénzforrásokat a végrehajtáshoz. Bár az állam megnyitja a pénzkereteket az energiatakarékosság, az energiahordozó cseréje és az energetikai berendezések korszerűsítésének támogatására, ezek a források csak nagyon kis részét juttatják el az érintett felhasználóknak.

[1] BP Energy Institute: Statistical Review of World Energy 2023|72nd edition
[2] https://www.mekh.hu/éves adatok
[3] https://www.ksh.hu/éves adatok

Dr. Szilágyi Zsombor

Megosztás

Előző olvasása

Daikin: vissza nem térítendő fűtéskorszerűsítési támogatás magyar ingatlantulajdonosoknak

Következő olvasása

Épületgépész 2024/3 – június