A MEKH frissítette az energiahatékonyság-javító intézkedések elszámolását segítő EKR-katalógust

A megújult EKR-katalógus, amely a MEKH jóváhagyásával rendelkező számítási módszertanokat is tartalmazza, megkönnyíti az energetikai auditorok és az auditáló szervezetek munkáját, és jelentősen csökkentheti az elszámolás adminisztratív költségeit.

A 2021. január 1-jével bevezetett energiahatékonysági kötelezettségi rendszerből (EKR) eredő halmozott energiamegtakarítás célértéke 2021 és 2030 között 88 PJ, míg az alternatív szakpolitikákból származó halmozott megtakarítás célérteke 249,3 PJ. A tavaly év végén elfogadott, felülvizsgált energiahatékonysági irányelv nagyságrendileg 50%-kal növelte az energiamegtakarítási célokat. E célok elérése érdekében a meglévő szakpolitikák eredményességét javítani szükséges, amelynek egyik – már a gyakorlatban is bizonyított – eszköze az EKR sztenderd katalógus fejlesztése, újabb intézkedésekkel való bővítése. 

Az intézkedésekkel elért összes éves új végsőenergiamegtakarítás mértéke 2024. február elején már meghaladta az 5,1 PJ/évet, amely több mint a 2021., 2022. és 2023. évekre megállapított EKR kötelezettségek összege. A kötelezettség mértéke 2023-ban 2,5-szerese volt az első két évinek, ami 2024-ben még tovább emelkedik, és meg fogja közelíteni a 3 PJ-t. Az EKR rendszer több mint 3500 energiamegtakarítást eredményező projekt megvalósítását segítette elő. Az eddig látott eredmények visszaigazolják, hogy az EKR bevezetése sikeres volt és túlszárnyalja az előzetes elvárásokat. Ugyanakkor tény, hogy az első két évi kötelezettség – a fokozatos bevezetés céljából – alacsony volt, így a rendszer valódi próbája csak most következik. Ezt támogatandó a MEKH felülvizsgálta, átdolgozta és új intézkedésekkel egészítette ki az először 2021 szeptemberében kiadott sztenderd elszámolási intézkedéseket tartalmazó EKR Katalógust. 

A megújult EKR-katalógus megkönnyíti az energetikai auditorok és az auditáló szervezetek munkáját, hiszen a jegyzékben szereplő számítási módszertanok a MEKH jóváhagyásával rendelkeznek, ami biztosítja, hogy a HEM-ekkel kapcsolatos számítások egységes szakmai tartalommal jöjjenek létre. A vállalkozói és közintézményi szféra energiafelhasználásának csökkentését célzó Integrált Energiahatékonysági Projekt keretében, szakmai szervezetek széleskörű bevonásával frissített katalógus 12 új intézkedéslapot tartalmaz: 

 • Split klímaberendezések fűtési célú alkalmazása
 • Szakaszos fűtéssel, időszakos fűtéscsökkentéssel elérhető végsőenergia megtakarítás (Programvezérelt fűtéssel elérhető végső energia megtakarítás)
 • Háztartási készülékek cseréjének egyszerűsített számítása energiacímkék alapján
 • Léghűtésű sűrített levegő kompresszor hulladék hőjének hasznosítása
 • Vízhűtésű sűrített levegő kompresszor hulladék hőjének hasznosítása
 • Egyszerűsített számítás lakóépületek utólagos komplex hőszigetelésével elért végsőenergia-megtakarítás kimutatására
 • Egyszerűsített számítás lakóépületek nyílászáró cserével elért végsőenergia-megtakarítására
 • Egyszerűsített számítás lakóépületek utólagos komplex hőszigetelésével és nyílászáró cserével együtt elért végsőenergia-megtakarítás kimutatására
 • Üvegezett felületek direkt sugárzás elleni védelme
 • Professzionális hűtőbútorok és sokkolóhűtők cseréje
 • Helyiség és technológiai folyadékhűtők cseréje
 • Energiamegtakarítás tehergépjármű energiatakarékosabbra cseréjével

A jegyzék bővítése mellett a MEKH szakemberei egységesítették az egyes intézkedésekre vonatkozó szabályozásokat, átültették az időközben hatályba lépett jogszabályi változásokat és érvényesítették az intézkedések gyakorlati megvalósítása során szerzett tapasztalatokat is. 

Az EKR-kötelezettek tehát nem csak egyedi energetikai audittal elszámolható fejlesztéseket valósíthatnak meg, hanem a standardizált központi jegyzékből is választhatnak projekteket, amely ily módon jelentősen csökkentheti az elszámolás adminisztratív költségeit és egyúttal a jegyzék megfelelő használata minimalizálja azt a bizonytalansági kockázatot is, hogy a MEKH egy ellenőrzés során szankciót alkalmazzon. 

Az EKR katalógus olyan egyszerűsített módon elszámolható intézkedés-típusokat sorol fel, amelyekkel végsőenergia-megtakarítás érhető el. Az egyes intézkedéstípusok adatlapjai többek között tartalmazzák az intézkedés lehatárolt leírását; a kiindulási állapot és az intézkedést követő állapot rögzítésének módját, tartalmát; az elszámolható élettartamot és az avulás mértékét; a teljesítménytényezők leírását és azok kiszámításának elveit, az éves megtakarítás számítási képletét; a benyújtandó dokumentumokat, valamint egyéb fontos, az elszámolást támogató információkat. 

A villamosenergia- és földgázkereskedők, valamint egyetemes szolgáltatók és üzemanyagértékesítő szervezetek, valamint a saját jogon eljáró felhasználó részére szerződés keretében földgázt szállíttató felek a Hivatal határozatában megállapított EKR kötelezettségeket hitelesített energiamegtakarítással (HEM) vagy energiahatékonysági járulék megfizetésével teljesíthetik. A HEM-ek létrehozásában a kötelezettek közvetlenül is részt vehetnek, ezáltal a HEM első jogosultjaivá válhatnak, valamint lehetőségük van arra is, hogy bilaterális úton vagy a hamarosan induló szervezett piacon vásároljanak hitelesített energiamegtakarításokat. A MEKH 772 db kötelezett számára állapított meg a 2024. évre vonatkozó EKR kötelezettséget. 

A HEM egy korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jog, amely egy végfelhasználónál megvalósult energiahatékonyság javító intézkedés végrehajtásával és annak energetikai auditáló szervezet által történő hitelesítésével jön létre. A HEM-ek naprakész nyilvántartását a Hivatal egy külön erre a célra fejlesztett online rendszerben vezeti. A HEM nyilvántartási rendszer lehetőséget ad a felhasználóknak HEM-ek bejegyzésére és átruházására. A rendszerben minden tárgyévet követő év március 31-én történik meg az EKR kötelezettségek teljesítése a számlákon rendelkezésre álló HEM-ekből. Az elszámolás vagy a kötelezett által meghatározott egyedi elszámolási sorrend, vagy a MEKH által legkedvezőbbnek ítélt algoritmus szerinti automatikus módon kerül végrehajtásra.

A felülvizsgálatot és a jegyzék további bővítését a MEKH 2024-ben is el fogja végezni, amelyhez várja az energiahatékonysági szektor érintettjeinek javaslatait. Kidolgozás alatt áll újabb 10 db katalóguslap a következő témákban, amelyeket hamarosan részleteiben is be fogunk mutatni a megszokott folyamat szerint, iparági egyeztetés keretében:

 • Hőelosztó rendszer szigeteletlen vezetékeinek és szerelvényeinek hőszigetelése
 • Lakóépület fűtési rendszer szabályozhatóságának korszerűsítése és hidraulikai beszabályozása
 • Vízszivattyú cseréje
 • Energia felhasználás energiahatékonyságának növelése villamos almérő beépítéssel
 • Energia-vételezés energiahatékonyságának növelése energia mérési rendszer (EMS) beépítéssel
 • Profilüveg homlokzat korszerűsítése
 • Központi hűtőberendezés hulladékhő hasznosítása
 • Központi komfort hűtőberendezés cseréje
 • Vízelosztó hálózat rejtett szivárgásainak csökkentése
 • Fűtési energiamegtakarítás meghatározása mért értékek alapján

Újabb lökést adhat a hazai energiahatékonysági piac élénkülésének az EKR szervezett piaci kereskedés elindulása, ahol transzparens módon lehet majd kereskedni a HEM-ekkel. A tőzsdei kereskedés elindulásával a MEKH új feladatot is kapott. A Hivatal felügyeli az újonnan induló tőzsde működését, amelynek keretében az új tőzsde Piaci Szabályzata már jóváhagyásra került. 


A magyar energiahatékonysági kötelezettségi rendszer végrehajtó hatósága a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), mely sokrétű feladatot lát el a rendszer működtetésével kapcsolatban. A MEKH határozatban állapítja meg a tárgyévben esedékes energiamegtakarítás mértékét, online platformon naprakészen gyűjti a lejelentett megtakarításokat, ellenőrzi a megtakarítások hitelességét, figyelemmel kíséri a kötelezettségek teljesítését és az adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén, valamint az energiamegtakarítási és járulékfizetési kötelezettségek nem megfelelő teljesítése esetén szankcionál, továbbá kidolgozza és évente felülvizsgálja, új intézkedésekkel bővíti a leggyakoribb, egyszerűen elszámolható, sztenderd intézkedéseket tartalmazó jegyzéket (EKR-katalógus).

Forrás: MEKH

Megosztás

Előző olvasása

A veszprémi Acticity létesítmény épületgépész rendszerei

Következő olvasása

Üzleti partnert keresnek a FluctuVent szellőző tégla találmányhoz