A földgáz jövője Magyarországon

Sok cég, hivatal foglakozik az energiahordozók jövőjével. A prognózisok között lényeges eltérések is lehetnek a vizsgálati módszerek, az egyes befolyásoló tényezők szerepének más-más megítélése miatt. Cikkünkben a világ energiafogyasztási adatainak ismertetése után a földgáz magyarországi szerepét és jövőjét vizsgáljuk több kutatóintézet mérése alapján, kitérve többek között a földgázfelhasználók számának alakulására, a PB-gáz-ellátásra és a földgáz tárolására is.

A világ energiafogyasztása

A legnagyobb energetikai kutatóintézetek évente készítenek prognózist a világ energiaigényének várható alakulásáról. Az egyes intézetek a különböző várható változásokat különböző súllyal építik be előjelzéseikbe. A következő táblázat néhány friss számítást mutat be.

A világ energiafogyasztása (109 toe)

 20152020203020352040
EIA  [8]14,7015,2217,11 18,23
BP  [4]13,0814,4316,4817,31 
BP [5] 14,2616,31 18,08
IEA  [6]13,65   10,71
Shell  [7] 15,4617,89 19,63

Az ERIRAS előjelzése a primerenergia-hordozók felhasználására (1012 kWh) [9]

 201520202025203020352040
Folyékony szénhidrogén47,950,352,495454,9855,8
Földgáz34,1537,3840,4243,5747,0449,99
Szén45,6348,8251,5753,485556,04
Nukleáris7,989,310,3811,6712,5713,69
Vízi energia 3,574,484,95,35,726,13
Egyéb megújuló2,433,965,4978,5410,07
Összesen158,11171,12183,27194,09203,98212,93

A világ összes energiaigénye nő, 2025 után azonban a növekedés üteme mérséklődik. Az egyes energiahordozók felhasználása nő, leggyorsabban a nukleáris, valamint a megújuló energiahordozók használata emelkedik. Ez a két környezetbarát energia mégsem lesz 2040-ig az energiapiacok meghatározója.

A földgáz jövője a világban

A földgáz szerepének kilátásait a következő tényezők határozzák meg.

 • 1240 milliárd USD körül van a földgáz-kereskedelem éves forgalma. A földgáz ára erős hatással van a földgázalapú technológiák terjedésére, de jó néhány részvény tőzsdei árára is. Az alacsony földgázárak mellett napirenden van több országban a nukleáris erőművek helyettesítése földgáztüzelésűekkel.
 • A szárazföld jelentős részén még nem volt hagyományos földgázkészlet-kutatás (Szibéria, sarki szárazföld, Afrika). A már megkutatott területek is adnak újabb készleteket a ma alkalmazott, legújabb geológiai és geofizikai kutatási módszerekkel.
 • A cseppfolyós földgáz technológiája (LNG) olyan országokat is a földgázpiac jelentős tényezőjévé tett, amelyek földrajzilag távol esnek a földgázfelhasználás csomópontjaitól. Indonézia, Ausztrália, Vietnam, Malajzia, Peru könnyen tud földgázt exportálni Japánba, de akár Európába is az egyszerű és nem túl drága tengeri szállításnak köszönhetően. Oroszország is belépett az LNG-üzletbe, 2017-ben mintegy 15,5 milliárd mföldgázt exportáltak LNG formájában. Európa minden tengerparttal rendelkező országában működik, épül vagy tervbe vettek LNG-terminált.  Egyre több ország ad és vesz   LNG-t, ami kiváló kereskedési lehetőséget kínál, változó árakkal.
 • A nem hagyományos földgázkészletek, a „palagázkutatások” eredményei nem csak az USA-ban lendítették fel a földgáztermelést, a technológia a világ más térségeiben is biztató kilátásokkal alkalmazható. A világ palagázkészleteit sokkal nagyobbra becsülik, mint a hagyományos lelőhelyek készleteit.
 • A földgázpiac újdonsága a metánhidrát. Ez az anyag a víz- és a metánmolekula összekapcsolódása, kristályos, jégszerű anyag. A tengerek mélyén találták meg először. A készletek felbecsülhetetlenek, már olyat is olvashatunk, hogy a Föld földgázszükségletét akár ezer évre is fedezi ez a készlet. Ráadásul a metánhidrát ma is képződik a tengerekben.

A földgázra ragyogó jövő vár. Minden elemző a földgázfelhasználás emelkedését jósolja 2040-ig, ugyanakkor a szén- és a kőolaj-felhasználás jövőjéről még megoszlanak a vélemények. Bár, egyre fontosabb, hogy a Föld légkörébe minél kevesebb szén-dioxidot bocsássunk ki, a fosszilis tüzelőanyagokat helyettesíteni képes, más energiahordozók mennyisége és előállítási költségei néhány tíz évig még nem veszélyeztetik a földgáz „karrierjét”.

A kőolaj ára a tőzsdéken alakul ki. Európában a Brent minőségű kőolaj tőzsdei ára a meghatározó. A kőolaj árát egy sor termék ára követi: a fémek (réz, alumínium), a mezőgazdasági termékek (búza, kukorica, cukor) és a földgáz ára is.

A földgáz árát is a tőzsdéken jegyzik: a világ legjelentősebb tőzsdéje az amerikai Henry Hub, amely a New York-i árutőzsde része.  Európában ennek a brit NBP és a holland TTF felel meg. A bécsi földgáztőzsde (CEGH) is hatással van a magyar szabadpiaci földgázárakra, de Budapesten is működik földgáztőzsde: a HUDEX (2017 végéig CEEGEX-nek hívták). A kőolaj és a földgáz tőzsdei árainak együtt mozgásáról a 2015 végén megindult olajárzuhanáskor tudtunk meggyőződni – lásd az alábbi táblázatot.

 BrentHenry HubTTFCEEGEX/HUDEX
 USD/hordóFt/m3Ft/m3Ft/m3
2016. 01. 20.28,4419,9540,66 
2016. 07. 01.49,9128,3144,47 
2017. 01. 15.55,5932,4960,6763,40
2017. 07. 10.46,7127,3644,4748,32
2018. 01. 08.67,7127,0755,5256,05
2018. 07. 13.74,2226,6064,5367,77
2018. 12. 18.58,5035,4272.0775,25

 
A földgáz tőzsdei árát több tényező befolyásolja, ezek közül a legfontosabbak:

 • a kőolaj tőzsdei ára, az OPEC döntései,
 • a szénerőművek fokozatos leállítása,
 • a felszíni kőolaj- és kőolajtermék-készletek,
 • az új földgázkészlet-kutatási eredmények,
 • az LNG piaca,
 • az időjárás extrém jelenségei.

Néhány ország és a világ várható földgázfelhasználása (millió toe) [4]

 201620202025203020352040
USA716769811846888928
EU386404409406406389
Oroszország352379383374371356
Kína189288363432494556
India45577289106128
Világ összesen320435343861414844264707

2040-ig – a kőolaj és a szén után – a földgáz marad a világ harmadik legfontosabb energiahordozója.

Európában új földgázlelőhelyeket tártak fel a román tengerparton, ami lehetővé tesz akár 3-4 milliárd m3 éves európai exportot is [10].

Európa gázellátásának jövőjét a BP a következőképp vázolja (milliárd m3) [4]

 2016202020302040
Saját termelés233,0201,3153,3116,5
Orosz import128,8163,5203,4254,5
Egyéb vezetékes import50,158,352,137,8
LNG55,2114,4130,8117,5
Összesen467,1537,5539,6517,3

A földgázfelhasználás 2030 utáni csökkenését teljesen biztos prognózisnak még nem tekinthetjük.

Magyarország és a földgáz

Magyarország primer- és végenergia-felhasználása [1]

 2010201520162017
Primerenergia- felhasználás (PJ)1119106210801121
    ebből földgáz410313336309
Végenergia- felhasználás (PJ)707710730845

Az energiaigények növekedése követi a gazdaság erősödését. Várható a primerenergia-felhasználás további, lassú növekedése.

Földgázkészletek

Hagyományos földgázkészlet

Az ország hagyományos földgázkészlete nem jelentős (millió tonna) [1]

 2010201520162017
Készlet2392,91639,11646,31632,0

A földgázkészlet jelentős része szén-dioxidban dús, közszolgáltatásra csak ennek kivonása után alkalmas. A földgázkészletek nem adnak lehetőséget a hazai termelés lényeges emelésére.

Nem hagyományos földgázkészlet

Alaposan fölkavarta a világ energiahordozó-piacát az USA-ban megindult, nem hagyományos kőolaj- és földgázkutatás, majd az egyre szélesebb körű kitermelés. Az egyszerűség kedvéért palaolajnak és palagáznak nevezhetjük ezt az új terméket, amit tömör kőzetekből nyernek ki.

Amerikai cégek Magyarországon is kutatták a tömör kőzetekből nyerhető földgáz lehetőségét. A makói ároknál folytatott kutatások eredményei:

 • a nagy mélységű (4 ezer méter alatti kőzetek) és magas hőmérsékletű (300 oC) rétegek kutatása világviszonylatban újdonságnak számított,
 • a kutatás eredménye mintegy 500 millió m3 földgáz kitermelése,
 • a kutatás költségei hatalmasak voltak, a tapasztalatok nagyon értékesek, de éveken belül nem várható iparszerű kitermelés.

A hazai nem hagyományos készletekről nincs felmérés.

A földgázmérleg elemei

A 2016. és 2017. évi országos földgázmérleg (TJ) [2]

 20162017
Hazai termelés59 89158 989
Import271 134467 399
Export37 379123 173
Belföldi felhasználás336 266357 563

A hazai földgáztermelés csökkenő tendenciát mutat. Ennek elsődleges oka a hazai lelőhelyek készletének csökkenése, és a termelt földgáz magas előkészítési költsége.

A földgázimport nagyobb része Oroszországból származik, kisebb részét az ausztriai földgáztőzsdén vásároljuk. Bár van határkeresztező földgázvezetékünk minden szomszédos országgal (Szlovéniát kivéve), import csak az ukrán–magyar és az osztrák–magyar határon érkezik.

A földgázexport erősödő tendenciát mutat, ami a földgáz tőzsdei árával van összefüggésben. Jelentős a földgáztranzit Magyarországon át Szerbiába.

A Magyarországra importált földgáz árát is a külföldi földgáztőzsdék árai határozzák meg.

A következő évtizedekre a belföldi földgázigények növekedését várjuk. Erősíti ezt a prognózist az EU törekvése a kőolajtermékek és a szénfelhasználás visszafogására. A magyar földgázrendszer felkészült akár napi 130 millió m3 földgáz felhasználására is, ami minden felhasználói szektor határozott fejlesztési igényét jelenti. 

A vezetékesgáz-ellátottság

Az ország vezetékesgáz-ellátottsága kiemelkedő Európában.

Vezetékes gázzal ellátott települések száma [1]

 2010201520162017
Bekapcsolt település2873287528792899
Összes település %-a91,191,191,291,9

A hazai földgázellátottság a kelet-európai régióban kiemelkedő. Újabb települések bekapcsolása már alig várható a bekapcsoláshoz szükséges beruházások finanszírozási nehézségei miatt. A vezetékes PB-vel ellátott települések áttérése földgázra nagy ráfordítást igényel, ezért erre a településcsoportra a földgázellátás szempontjából nem nagyon lehet számítani.

A földgázelosztó hálózat hossza (km)

 2010201520162017
KSH [1]82872837288384684001
MEKH-FGSZ [2]82553836198373283862

A két adatsor eltérését a leágazó vezetékek számolási módja okozhatja. A számsor azt mutatja, hogy az utóbbi években alig épült új elosztóvezeték, a hálózat növekedése az új építésű lakások leágazó vezetékeiből származik. A vezetéképítési tendenciában lényeges változás nem várható.

A földgázfelhasználók száma

Háztartási felhasználók

A lakossági földgázfelhasználók száma 2009-től egészen 2016-ig csökkent. A földgázellátást elhagyó háztartások nagyobb részének gázszámla-fizetési gondja volt. Pár száz háztartásban a földgázról fa- vagy széntüzelésre álltak át. 2016-tól a lakosságifelhasználó-vesztés megállt, a lakásépítések meglódulásával és a kivándorlás mérséklődésével ismét a felhasználók számának gyarapodását láthatjuk. Lényegesen javult 2016-ban a felhasználók gázszámla-fizetési készsége, de 2016 decemberében még mindig 24 milliárd forint lejárt határidejű gázszámlatartozás volt. Hasonló a helyzet a többi közműszámla-fizetés területén is.

A háztartási felhasználók száma (ezer)

 2010201520162017
KSH [1]3320323332363236
MEKH-FGSZ [2]323432363240

A háztartási felhasználók számát két lényeges tényező alakítja:

 • az újlakás-építés és a lakásmegszűnés aránya (2017-ben 14 389 új lakás épült, és 2235 lakás szűnt meg),
 • a lakásállományon belül a nem lakott lakások számának változása: 2016-ban 3854 ezer lakásból 550 ezer lakatlan volt.

Az új lakások építése meglendült az utóbbi években, és ez a tendencia a következő években is tarthat. A nem lakott lakások száma gyorsan nő. A lakatlan lakások mintegy felénél kiköttetik a gázellátást is, a maradék hányad fent hagyja a gázmérőt, fizeti az alapdíjat, de nem fogyaszt gázt.

Nem háztartási felhasználók

A nem háztartási felhasználók száma évek óta valamivel 200 ezer fölött van. Évente 30-40 ezer nem lakossági felhasználó megszűnik, és szinte ugyanannyi más néven, de ugyanazon a címen belép a gázellátásba.

A nem háztartási gázfelhasználók száma (ezer)

 2010201520162017
KSH [1]233213,8217,0
MEKH-FGSZ [2]216216213

Földgáztárolás

A hazai föld alatti tárolók  mintegy 6,3 milliárd m3 mobil készlet tárolására alkalmasak. Ezt a kapacitást a hazai földgázfelhasználás biztonságának fenntartására mintegy kétharmad részben veszik igénybe a magyar földgázkereskedők. A ki nem használt földgáztároló kapacitások igen értékesek a szomszédos országok földgázellátása szempontjából. Újabb föld alatti tárolók kialakítására is van lehetőség.

PB-ellátás

Az ország energiaellátásában a PB-gáz szerepe is jelentős. Elsősorban a háztartások kiegészítő energiahordozója a palackos PB. Sok háztartásban, közületeknél és ipari fogyasztóknál is van telepített, tartályos ellátás.  A felhasználási formák: vezetékes PB-ellátás, palackos, tartályos, autógáz.

PB-gáz-forgalom (tonna) [2]

 PalackTartályAutógázÖsszesen
2014679557108825232164275
2015706296027125071155971
2016724806961623619165715
2017735905847321784153847


Az országban 15 településen van vezetékes PB-szolgáltatás [2], melynek főbb jellemzői 2017-ben:

felhasználók száma                1273 (2017-es átlag),
értékesített gáz                        380,2 tonna (2017),
elosztóhálózat hossza             99 km.

Villamosáram-termelés

Az ország villamosenergia-igénye folyamatosan nő, beleértve a villamosteljesítmény-igény növekedést is. A hazai áramszükséglet mintegy kétharmadát hazai erőművekben és kapcsolt energiatermelőkben állítják elő, a különbözet importból érkezik. A villamosáram-termelésben egyre jelentősebb a megújuló energiahordozók (napelemek, szélgenerátorok) szerepe. A megújulók szerepének erősödésével jár viszont a kompenzáló villamosáram-termelés teljesítményének növelése. A kieső megújuló alapú villamos teljesítmény pótlásában a földgázüzemű erőművek szerepe felerősödött.

A villamos energia importja 2018 első kilenc hónapjában a bruttó 33 millió MWh villamosenergia-felhasználásból átlagosan 33% volt. A villamosenergia-mérleg alakulásában a villamos energia beszerzési ára meghatározó szerepet játszik. Az ország nagyfeszültségű villamos hálózata lehetővé teszi a rugalmas áram-külkereskedelmet.

A villamosenergia-igények növekedésével kell számolni a jövőben, ez magával vonja a gázüzemű áramtermelő erőművek földgázigényének növekedését is.

2017-ben a villamos erőművek 1,32 milliárd m3 földgázt használtak fel.

Vegyipari felhasználás

A hazai vegyipar nem képezi a földgázfelhasználás meghatározó részét. A földgázigények erősödése várható, a MOL új műanyagüzemének létesítése miatt.

Sűrített földgáz (CNG), cseppfolyós földgáz (LNG)

A közlekedésben mintegy ötven éve alkalmazzák viszonylag széles körben a sűrített földgázt (CNG). A földgáz sokkal környezetbarátabb hajtóanyag, mint a benzin, a gázolajról nem is beszélve. Ezt az előnyt a sűrített földgáz és a benzin áraránya is tükrözi. A CNG-felhasználás a helyi közlekedési vállalatoknál viszonylag elterjedt.

A világ földgázigényei kielégítésében egyre nagyobb szerepe van a cseppfolyós földgáznak, amit világszerte LNG-nek neveznek. A -161 oC hőmérsékleten tárolt és szállított cseppfolyós földgáz általában tiszta metán, vagyis az energetikai célú felhasználás mellett a vegyipar is nagyon kedveli. A világ 2016-ban 3551,6 milliárd m3 földgázt fogyasztott, és ennek közel 10%-át már LNG formájában szállították a termelő és a felhasználó között. Az LNG karrierjét mutatja, hogy Európában minden tengerparti országban működik vagy épül, avagy terveznek LNG-terminált.

Már Magyarországon is megépült az első közúti LNG-tankállomás.

Összefoglalva

 • A földgáz az ország energiaellátásában a legfontosabb primerenergia-hordozó a 2017-es 8,5 Mtoe energiaértékkel,
 • még évtizedekig biztosan lehet számítani az orosz földgázimportra,
 • az ország kőolajtermék-felhasználásában nem várható lényeges változás a következő évtizedekben,
 • az ország szénfelhasználását változatlan volumennel a Mátra és a Bükk alján termelt lignit és annak erőművi felhasználása jellemzi a következő években is,
 • az évi 3,6 Mtoe energiaértékű nukleáris energiahordozó-használat 2025 körül emelkedhet lényegesebb mértékben, a Paks II indulása ez a földgázfelhasználást átmenetileg, nem túl jelentős mértékben mérsékelheti,
 • a megújuló energiahordozók használata az ország primerenergia-mérlegében 2020-ra várható 14% feletti mértékben sem lesz meghatározó.

A földgáz szerepének erősödése várható:

 • a belső felhasználás, elsősorban a háztartások, a vegyipar növekedése miatt,
 • lényegesen nőhet a földgázfelhasználás a villamos energia európai piacának kiszélesedése miatt, ebben a földgázalapú áramtermelés biztosan nagyobb szerepet fog kapni,
 • több földgázra lesz szükség a megújuló energiahordozók szezonalitásának kompenzálására is,
 • a nemzetközi földgázszállítás lehetőségei újabb importot és exportot generálnak,
 • várhatóan kihasználják a hazai földgáztároló kapacitásokat,
 • az orosz importlehetőségek változatlanul rendelkezésre állnak.

[1] KSH
[2] MEKH-FGSZ: A magyar földgázrendszer 2017. évi adatai
[3] MEKH: Lakossági fogyasztók közműtartozásának alakulása
[4] BP Energy Outlook 2018 edition
[5] BP Energy Outlook projection to 2035 (2016. 09. 24.)
[6] International Energy Agency: Key world energy statistics 2017
[7] Shell: The Power of Scenarios 2015
[8] U.S. Energy Information Administartion: Annual Energy Outlook 2018 (2018. feb. 6.)
[9] The Energy Research Institute of the Russian Academy of Sciences: Global and Russian Energy Outlook 2016.
[10] nrgreport.com 2018. 04. 05.
[11]  BP Energy Outlook 2018 edition

Szilágyi Zsombor

Megosztás

Előző olvasása

Épületek lehűlési folyamatáról és termikus időállandójáról

Következő olvasása

Újraválasztották az ÉVOSZ elnökét