Tájékoztatás a Magyar Mérnöki Kamarában nyilvántartott gázszerelőknek

A MMK Épületgépészeti Tagozatának elnöke az alábbi tájékoztatást adja a 2024. január 1. napjától hatályos 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 1. melléklete 86. sorában nevesített önálló szerelői tevékenységgel kapcsolatban.

Tisztelt Kolléga!

Mivel az utóbbi időben számos megkeresést kapott a Magyar Mérnöki Kamara is az „Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó” megnevezésű tevékenység végzésével kapcsolatban, a MMK Épületgépészeti Tagozata TÁJÉKOZTATÁST kért a tárgyi ITM Rendeletben foglaltak értelmezésére!

Megkeresésükben választ vártunk arra, hogy az MMK által kiadott gázszerelő igazolvány jogosítja-e a gázszerelőt „Újonnan telepített tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőinek építésére, szerelésére, újonnan telepített tüzelőberendezések égési-, hígításilevegő-ellátásának építésére, szerelésére, meglévő égéstermék-elvezetők, levegőellátó rendszerek átalakítására, javítására, meglévő égéstermék-elvezetők, levegőellátó rendszerek bontására.” 

A feltett kérdésekkel kapcsolatban a GFM Iparszabályozási Főosztálya válaszát az IF /204 / 2 / 2023 iktatószámú levélben adta meg. (A hivatkozott levelet jelen tájékoztatásunkhoz itt lehet elolvasni!)

A földgázellátásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján a gázszerelők által végezhető tevékenységet és annak feltételeit a 42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet (NGM rendelet) szabályozza. 

Az NGM rendelet hatálya arra a személyre terjed ki, aki a földgázellátásról szóló törvény (GET) és végrehajtási rendelete szerinti csatlakozóvezetékkel és felhasználói berendezéssel kapcsolatos, az NGM rendelet 1. melléklete szerinti tevékenységet folytat.
A feltett kérdés a felhasználói berendezéssel kapcsolatos gázszerelői tevékenységet érinti. 

Gázszerelői tevékenységet az a személy (a továbbiakban: gázszerelő) végezheti, aki rendelkezik az NGM rendelet mellékletében meghatározott képesítéssel, vagy más, a szakmai kompetenciák tekintetében azzal egyenértékű képesítéssel, és az ott meghatározott gyakorlati idővel.

A „felhasználói berendezés” a fogyasztói vezeték, a gázfogyasztó készülék (mint tüzelőberendezés) és a gázfelhasználó technológiák, valamint az azok rendeltetésszerű és biztonságos használatához szükséges tartozékok összessége. Ahhoz, hogy egy gázfogyasztó készülék rendeltetésszerű és biztonságos üzeméhez szükséges-e „égéstermék-elvezető” és/vagy „levegő-bevezető” mint tartozék, azt „a gáz halmazállapotú tüzelőanyag égetésével üzemelő berendezésekről és a 2009/142/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/426 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GAR) – mely közvetlenül alkalmazandó az EU-s tagállamokban – alatt tanúsított típusa határozza meg az MSZ EN 1749 Gázkészülékek osztályozása az égéslevegő-ellátás és az égéstermék-elvezetés módja (típusok) szerint c. szabványban foglaltak alapján.

Fentiek alapján a gázszerelési tevékenység végzésére jogosult gázszerelő a „levegő-bevezetővel” [1. melléklet a 3/2020. (I. 13.) ITM rendelethez 1. Fogalommeghatározások 28. Levegő-bevezető] és az „égéstermék-elvezetővel” (Kstv. 1. § 2. égéstermék-elvezető)  mint tartozékokkal felszerelt berendezés (gázfogyasztó készülékek, gázfelhasználó technológiai rendszerek) szerelésére is jogosult anélkül, hogy más képesítéssel is rendelkezne, amennyiben a gázszerelési tevékenység végzését – az NGM rendeletben foglaltak szerint – megalapozó végzettség megszerzése, illetve szakma vagy szakképesítés elsajátítása során megszerzett ismeretek, készségek és képességek az „égéstermék-elvezető” és a „levegő-bevezető” szerelésére is kiterjednek.

Például:

Aki az NGM rendelet szerint „központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő” szakmával rendelkezik, az jogosult gázszerelési tevékenység végzésére az MMK-hoz történt bejelentés alapján. Erre a szakmára meghatározott képzési és kimeneti követelmények (KKK) 6.3. alpontjában („Szakirányú oktatás szakmai követelményei”) található táblázat 4-es sorában a „Készségek, képességek” oszlopban szerepel a „Tüzelőberendezések égéstermékelvezető rendszereit szereli meg.” míg ugyanezen sor „Ismeretek” oszlopában szerepel a „Gázellátásban alkalmazandó megoldásokat, technológiai előírásokat. Ismeri az égéstermékelvezető rendszerekre vonatkozó jogszabályokat, illetve a létesítési feltételeket. Ismeri a csőtípusokat, idomokat és járulékos szerelvényeket, (légbeeresztők, tisztítónyílások) azok funkcióját, beépítési feltételeiket.

A 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet 1. melléklete 86. sorában nevesített önálló gazdasági tevékenység végzését az ITM rendelet azok számára teszi lehetővé, akik nem gázszerelők, ugyanakkor rendelkeznek „Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó” megnevezésű, a gázszerelési tevékenységtől elkülönülő, önálló szakmai képesítéssel. 

Az ITM rendelet nem teszi lehetővé azt, hogy az „Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó” szakmai képesítéssel rendelkező személy egyéb, nem az égéstermék-elvezetőkkel, nem a levegő-bevezetőkkel kapcsolatos gázszerelői tevékenységet végezzen, amennyiben nem rendelkezik gázszerelői jogosultsággal. 

A GAR hatálya alatt tanúsított és forgalomba hozott gázfogyasztó készüléket a telepítésekor is az EU-típusvizsgálati tanúsítványát tanúsító szervezetnél letétbe helyezett dokumentációja szerint, az EN 1749 szabványhoz rendelt típusa alapján kell azonosítani. Bővebb tájékoztatás a Gázipari műszaki Szakbizottság által a termékinformációs ponthonlapján közzétett Gázipari Szakági Műszaki Előírások (SZME-G) 26. fejezetében található. Az SZME-G ide kattintva elérhető.

A teljesség kedvéért fontos, döntés-választó tudnivaló*:
Azt, hogy a kivitelezés folyamatába az „égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó”-t a gázszerelő bevonhatja-e, továbbra is  
tervköteles létesítés esetén a műszaki biztonsági szempontok szerint felülvizsgált kiviteli terv alapján a gázszerelő-,
gázfogyasztó készülék egyszerűsített eljárásban történő cseréje esetén a feljogosított gázszerelő

döntheti el.

* Ez fontos információ a gázszerelők számára, de fontos tájékoztató-információ a „G” ill. a „GO” jogosultsággal rendelkező tervezők számára is!

Kérjük fenti tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Gyurkovics Zoltán elnök
MMK Épületgépészeti Tagozat

Megosztás

Előző olvasása

Lezajlott az idén 30 éves HKVSZ szervizkonferenciája

Következő olvasása

Építési vállalkozások: bár fontosnak tartják, keveset tesznek a tudatos kommunikációért