Tervező, mérnöki szolgáltatást nyújtó és tanácsadó vállalkozások helyzetértékelése

evosz-epitoipar-tervezo-mernok-kutatas

Az állami beruházások elhalasztása, a piac megtorpanása a tervező, mérnöki szolgáltatást nyújtó és tanácsadó vállalkozásokat érintette első körben, jövedelmezőségük csökkenését vetítve előre. A veszteségek minimalizálására digitális felkészüléssel, a szolgáltatási mix összetételének változtatásával, de akár létszámcsökkentéssel is készülnek a vállalkozások – áll az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége (ÉVOSZ) ma kiadott jelentésében. 

A dokumentumban többek között a megtorpant piacon az elhalasztott állami beruházások előkészítési, tervezési szakaszának mielőbbi megindítását, a hosszú távon is kiszámítható jogi és finanszírozási környezet megteremtését hangsúlyozza Dr. Tóth László, a tagozat újraválasztott elnöke. 

Az ÉVOSZ keretein belül működő Mérnöki Vállalkozások tagozata tagszervezetei, valamint a nagyobb tervező, mérnöki szolgáltatást nyújtó vállalkozások megkérdezésével feltérképezte, milyen várakozásokkal tekintenek 2023. második félévére a piac változásainak tükrében. 

Jövedelmezőség

A válaszadók több mint felének nettó árbevétele 2022-ben az előző évhez képest még változatlan maradt (20%) vagy növekedett (36%), 2023. évre vonatkozóan azonban a válaszadók 56%-a csökkenésre számít.

Az árbevétel-arányos jövedelmezőség a cégek 28%-nál 5-10% közötti, 40%-uknál pedig 10% feletti értéket mutat a 2022. évre vonatkozóan, 2023-at illetően azonban jóval borúlátóbbak. A válaszadók közel fele jövedelmezőségük romlásával kalkulál, mindössze 8%-uk vár javulást.

Üzletvitel

A válaszadó cégek 72%-a tevékenységüket leginkább akadályozó tényezőként a megrendelések hiányát emelték ki. Nem sokkal maradt le mögötte az infláció 68%-kal. A válaszadók közel fele szerint nehézséget okoz a tisztességtelen verseny, a szakember- és munkaerőhiány, a gazdasági szabályozás kiszámíthatatlansága, valamint a magas adó- és társadalombiztosítási terhek is.

Megfogalmazásra került ezen kívül a vevők fizetési késedelme, valamint a kamatkörnyezet kedvezőtlen változása.

Árak, költségek változása

A személyi jellegű költségek tekintetében a válaszok alapján elmondható, hogy 2023. év végéig mindegyik szakágnál inflációt meghaladó bérfejlesztésre számítanak, legnagyobb mértékű növekedésre a villamos tervezők bérének esetében (22,5%), ezt követi a szakmunkások (19,09%), valamint a gépész tervezők átlagbére (18,21%). A legkisebb mértékű növekedésre a létesítményfelelősök, projektvezetők (16,64%), valamint a projektmenedzserek, műszaki vezetők bérének esetében (16,64%) számítanak. Az alvállalkozói díjtételek esetében is az infláció mértékét meghaladó növekedéssel (21,94%) számolnak 2022-höz képest. A bérek ilyen szintű emelkedése a KSH által publikált, nemzetgazdasági szinthez képest magasabb.

A válaszadók az energia- és üzemanyagköltségekkel kapcsolatban számolnak a legnagyobb növekedéssel (30,2%), emellett azonban a bérleti díjak és a banki költségek esetében is 10% fölötti emelkedésére számítanak. 

Finanszírozás

A válaszadó cégek a működésüket leginkább belső forrásból (tulajdonosi, baráti, rokoni kölcsönök vagy tőke), banki hitelek, illetve különböző lízingkonstrukciók igénybevételével tették gördülékenyebbé. Egy éven belül azonban csak töredékük tervez valamilyen forrást igénybe venni. A válaszadók több mind fele szerint romlott a partnerek fizetési fegyelme az elmúlt fél évben.  

Munkaerő

A piacon tapasztalható megrendeléscsökkenés magában hordozza a létszámcsökkentés veszélyét. A válaszadók 28%-a jelezte, hogy várhatóan kénytelen lesz dolgozóktól megválni, 60% ezzel szemben változatlan létszámmal kalkulál év végéig.

A vállalkozások több mint fele úgy látja, hogy a munkaerőpiacon a korábbiakhoz hasonlóan, vagy könnyebben találnak szakképzett munkaerőt, így azok a cégek, amelyek a létszám emelésével vagy minőségi cserével kalkulálnak, vélhetően megtalálják számításukat.

A piacszűkülés időszakában a szereplők dolgozóik fejlesztésével, digitális felkészítésével készülnek fel a jövő kihívásaira. A korábbi évhez képest a cégek mind a munkavállalók, mind a menedzsment képzésére nagyobb figyelmet kívánnak fordítani.

Kilátások

Az állami beruházások elhalasztása, a piac megtorpanása a tervező, mérnöki szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat is érzékenyen érinti.

A veszteségek csökkentése érdekében a vállalkozások közel kétharmada a digitális felkészülést tartja fontosnak, emellett a szolgáltatási mix összetételének változtatásában is gondolkodnak, de a létszámcsökkentés is felmerül a válaszadók 40%-nál. Ugyanakkor a szervezetátalakítás, az energiatakarékosság ás a saját beruházás is felmerült kiútként. A válaszadók 16%-a azonban nem tervez semmilyen intézkedést.

Az ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata felé megfogalmazott kérések irányt szabnak a Tagozat munkatervéhez. A válaszadók hatalmas kockázatot látnak az állami beruházások megindításának elhalasztásában, és szorgalmazzák az előkészítési, tervezési szakaszok mielőbbi megindítását. Szükséges lesz a hosszú távon is kiszámítható jogi és finanszírozási környezet megteremtése a jelenlegi, a működő tőke hiánya és a beruházási kedv csökkenése miatt megtorpant piacon. A szakképzés fejlesztése, az elszegényedő alkalmazotti állomány segítése is megjelent a felvetett témák között. A teljesítésigazolási folyamatok gyorsítása, a fizetési hajlandóság javítása továbbra is napirenden tartandó kérdések. A piaci lehetőségek beszűkülésének következményeként jelentkező irreális árképzések kockázatát, és az ebből eredő minőségcsökkenést feltétlenül meg kell előzni.

Forrás: ÉVOSZ
Kiemelt fotó: Freepik

Megosztás

Előző olvasása

Rövidesen tárgyalja a parlament az építőipari törvénymódosítást

Következő olvasása

A Magyar Épületgépészeti Egyeztető Fórum javaslata gázszerelő kollégáknak