Augusztus végén megtartották a XI. Országos Kéménykonferenciát, Kecskeméten

2020. szeptember 08. kedd, 07:30

A Kéményjobbítók Országos Szövetsége által, hagyományosan kétévente megrendezett konferencia idén a járványhelyzet miatt augusztus végére tolódott. Ez abból a szempontból talán még hasznos is volt, hogy az elmúlt fűtési szezon tapasztalatai és az év elején hatályba lépett gázipari jogszabályváltozások hatása is figyelembe vehetők voltak.

A konferencia és a kiállítás megnyitása után sor került a Meszléry díjak átadására.
Az idei díjazottak Keszthelyi István, CKP-Mérnök Kft. és Leikauf Tibor, MOKÉSZ.


A plenáris ülés keretében az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Agrárminisztérium és a BM OKF képviselőinek előadásai hangzottak el.
A szakmai továbbképzésként is értékelt előadások kiemelt témája volt a levegőtisztaság kérdése, aminek fontosságát az előadások nem csak klímavédelmi, hanem a tüzelőberendezések és a hozzájuk csatlakozó égéstermék-elvezetők biztonságos és energiahatékony üzemeltetésének szemszögéből is hangsúlyozták. Ehhez kapcsolódóan több előadás tárgyalta a szilárd tüzelőanyaggal, elsősorban fával, illetve a fának különféle feldolgozottsági formáival üzemeltetett tüzelőberendezéseknek a légszennyezés csökkentésére irányuló fejlesztési eredményeit.
Érdeklődéssel hallgatták a résztvevők a kéményseprők tapasztalatait a kéménytüzek és a tüzelőberendezések helyiségébe visszaáramló füstgázok okozta mérgezések okairól és azok megelőzését biztosító intézkedésekről.

Épületgépészeti szempontból nagyon aktuális téma volt a gyűjtőkémények méretezése és a biztonságos üzemeltetésük feltételrendszere. Az ezzel kapcsolatos problémák évek óta napirenden vannak, a lakóépületekben üzemelő több tízezer gyűjtőkéményhez nem illeszthetőek a korszerű tüzelőberendezések, az elavult rendszerek pedig a gyenge energetikai hatásfokukon túl mérgezési veszélyt jelenthetnek. 


Kiemelt képünkön Netoleczky Károly, a KÉOSZ elnöke és Nagy Gyula, az MMK elnöke a kiállítás megnyitása közben.Sokat változott a műszaki környezet és a vele szemben támasztott elvárások

Szükség van a párbeszédre a szakemberek és a felhasználók között

– Összességében szerencsések voltunk, hiszen bár már elkészült a műsorfüzet a márciusi időpontra, nyomdába még nem került, miközben az előadókkal és szakmai partnerekkel, támogatókkal közösen döntöttünk úgy, hogy elhalasztjuk az eseményt, akkor még nem tudva, mikor tudjuk újra megrendezni. Ma már látva a vírus újabb erősödését, az augusztus végi időpont minden szempontból szerencsésnek bizonyult – mondta Netoleczky Károly, a szövetség elnöke, aki itt is köszönetét fejezte ki a partnerek és előadók konstruktív hozzáállása miatt.


 

Szakmai partnerek is csatlakoztak

A kétnapos rendezvényt többek között olyan szakmai partnerek is segítették, mint a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata, valamint a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki Kamara. Később, látva a programot, a Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara is csatlakozott. A mérnöki kamara a csütörtök délutáni és a pénteki előadásokat akkreditált szakmai továbbképzésnek fogadta el, az építész kamara pedig kreditpontot adott a résztvevő építészeknek.
A konferenciához kiállítás is kapcsolódott, ahol a részvevők megismerhették neves gyártók fejlesztési eredményeit és személyes konzultációt folytathattak képviselőikkel.


 

Vezető témák: levegőminőség, szilárd tüzelés hatásai, gyűjtőkémények helyzete

Mint azt dr. Barna Lajos, címzetes egyetemi tanár, a szakmai szervező bizottság elnöke elmondta, több olyan témát is beemeltek, amelyek egyre aktuálisabbak és megoldandó feladatokat jelentenek a szakemberek, valamint a törvényhozók és szabályozó testületek számára. – Két év alatt is sokat változott a környezet, új előírások jelentek meg, új össztársadalmi és egyéni, azaz felhasználói elvárások, igények jelentek meg, amelyekre a szakmának figyelemmel kell lennie – mondta Barna Lajos.

Így többek között kiemelt téma volt a környezeti levegőminőség védelme, az egészséges belső levegőminőség biztosítása az égéstermék visszaáramlás megakadályozásával, a szilárd tüzelés környezeti hatásai, a terhelés csökkentésének lehetőségei, a gyűjtőkémények helyzete, amely kapcsán több, új szabályozó is életbe lépett, vagy éppen a berendezések fejlesztési irányai.

A konferencián több kéményseprő szervezet is bemutatta tapasztalatait és kifejtette véleményét arról, hogy mit tehet a kéményseprő a kibocsátás csökkentése és a tűzesetek elkerülése érdekében.


Ajánlásokat is megfogalmaztak

A kétnapos konferencia végén a résztvevő szakemberek szakmai ajánlásokat fogalmaztak meg a terület felett felügyeletet végző Miniszterelnökség, Belügyminisztérium, Agrárminisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium – mint jogszabály-előkészítők – számára.

– A dr. Meszléry Celesztin által a szakmai köznyelvbe hozott kifejezéssel élve, mi úgynevezett kéményáramkörről beszélünk – hangsúlyozta Netoleczky Károly. – Hiszen a fogyasztók által használt rendszerek komplexek, a kéményáramkör a teljes épületgépészeti rendszer része, azaz minden mindennel összefügg. Ma pedig már a belső komfort és a környezetvédelem szempontjait is maximálisan figyelembe kell venni!

A szövetség elnöke hozzátette, ezek a szakmai konferenciák is alkalmasak arra, hogy az épületgépészetet nagyobb társadalmi elfogadottság és elismertség felé vigye.

 

Szakmai díjak és támogatás átadása

Az eseményen már hagyományosan átadták a Meszléry Celesztin Díjakat, amelyet idén két, a területen kiemelkedő munkát végzett szakember, Leikauf Tibor és Keszthelyi István kapott meg a szakmai szövetségtől.

A konferenciát kísérő kiállításon a Katasztrófavédelem Országos Tűzmegelőzési Bizottsága 10 tűz- és szénmonoxidjelzőt adott ajándékba a Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesületének. 

Fontos a társzakmák együttműködése


– Alapvetően az augusztusi időpont nem ideális, ugyanakkor a konferencia alapvetően hiteles maradt, és nagy örömmel nyugtáztam, hogy megjelent egy számomra fontos új elem is – mondta a 11. Országos Kéménykonferencia kapcsán Jakus István.

A Kéményjobbító Országos Szövetségében, a Magyar Épületgépészek Szövetségben és a Magyar Mérnöki Kamarában is tag szakember ott „bábáskodott” a konferencia sorozat indulásánál és a kétévente megrendezett és Kecskeméten meghonosodott szakmai konferencia ötletadója is volt. Jakus István kiemelte, a gyűjtőkéményekkel kapcsolatos információk elhangzása az eseményen rendkívül fontos volt, de érdekesnek és hasznosnak tartotta a Katasztrófavédelem szakembereinek gyakorlatias előadásait is, a szénmonoxid-mérgezésekkel és a tűzvédelemmel kapcsolatban.

– Ezekkel együtt a konferencia számomra legfontosabb eleme a nem hivatalos, de megvalósult építész szekció megjelenése volt, amely építészek részére kreditpontos továbbképzést jelentett –mondta Jakus István. – Nekem, személy szerint, de az alapítóknak is mindig fontos volt, hogy az építészeket bevonjuk a szakmai párbeszédbe. Az építészek számára, a konferencia szakmai előadásai közé beemelt kreditpontos előadások erősítették a társszakma képviselőinek jelenlétét.

Mint azt az épületgépész mérnök hangsúlyozta, az építész és épületgépész szakma együttműködése jelentősen meghatározza egy épület minőségét. – A kölcsönös tisztelet és folyamatos párbeszéd a két szakma között elengedhetetlen, és határozott véleményem szerint ennek folytatódnia kell a jövőben is – tette hozzá végül Jakus István.


 

Meglepő a lakossági levegőszennyezés mértéke

 
– A plenáris ülés szakmapolitikai hangulatú és nyitott, kiemelt témája a levegőtisztaság védelme volt – mondta Keszthelyi István, az augusztusban megrendezett XI. Országos Kéménykonferencia egyik előadója.
 

Az önmagát egyébként gyakorló kéménytervezőként meghatározó Keszthelyi István hozzátette, számára az egyik legmeglepőbb információ a lakossági szilárd tüzelés okozta magas szállópor-koncentrátum mértékének bemutatása volt. – Azt gondoltam, az ipari és közlekedésből származó porterhelés sokkal intenzívebb, mint a lakossági. Ez pedig így a szakmának is komoly feladatot ad – hívta fel a figyelmet.

Keszthelyi István hangsúlyozta, hogy a rossz anyagi helyzetben lévő háztartások számára is szükséges olyan megoldás, amellyel a rossz minőségű tüzelőanyagok és tüzelőberendezések használatát kompenzálni lehet. Ilyen lehet a szűrők használatának kötelezővé tétele, amely komoly kihívás. – Ezzel együtt úgy érzem, a szakmai és politikai döntéshozókhoz is elért a probléma, a Katasztrófavédelem is nyitott a megoldásban, és a társadalmi szintű összefogás is kialakulhat.

A konferencián előadó két német szakember előadása kapcsán Keszthelyi István megjegyezte, kiemelt üzenet volt, hogy a tűzvédelem egyik kulcspontja a kémény, amely a jövőben nagyobb figyelmet kell, hogy kapjon.

Az interjú kapcsán Keszthelyi István „megragadta az alkalmat”, hogy köszönetet mondjon az eseményen számára is átadott Meszléry Celesztin Díjért.


A konferencián készült fotók a Kéményjobbítók Országos Szövetsége honlapján nézhetők meg!

Utoljára frissítve: 2020. október 15. csütörtök, 19:41