Tervezői pályázat és Év Emberei díjak idén is lesznek az OMÉN-en

2020. június 24. szerda, 07:43

Mint arról már beszámoltunk, idén novemberben rendezik meg az Országos Magyar Épületgépész Napokat (OMÉN). Bemutatjuk a szakmai pályázati kiírást, valamint a díjjelölés felhívását.Felhívás
az Országos Magyar Épületgépészek Napja (OMÉN) - 2020 alkalmából átadásra kerülő Az Év Emberei-díjakra történő jelölésre

 

Felhívjuk az épületgépész szakmai társadalom minden tagját – személyeket, szakmai szervezeteket, a magyar épületgépész képzésben résztvevő oktatási intézményeket – hogy éljenek jelölési jogukkal! Éljenek az Év Embere-díjakra történő jelölés lehetőségével!

I. Díjazottak köre

A díjat azok a természetes személyek kaphatják, akik 2020-ban az épületgépészet terén kiemelkedő szakmai, tudományos vagy gazdasági tevékenységet végeztek, felkészültségükkel, etikus magatartásukkal példát mutattak az épületgépész társadalom számára.

 

II. Kategóriák

A díjak az alábbi kategóriákban kerülnek odaítélésre:

Az Év Épületgépész Tervezője
Az Év Épületgépész Oktatója
Az Év Épületgépész Mérnöke
Az Év Épületgépész Kivitelezője
Az Év Épületgépész Márkaképviselője

 

III. Jelölés

A jelölés az alábbi szempontok szerint történik, a jelölést indokolni kell:

– a magyar épületgépész szakma területén, kiemelkedően sikeres tevékenység végzése,

– a jelölt az adott kategóriában végzett tevékenysége,

– feddhetetlen szakmai múlt és példamutató életút,

– magyar épületgépészet, történelmi hagyományainak ápolása és annak megújulása iránti elkötelezettség,

– a fiatal generáció szakmai fejlődésének, elhivatottságának támogatása,

– a műszaki ismeretek fejlesztéséhez és terjesztéséhez való hozzájárulás.

Jelölni elektronikusan, a Rendezvény www.talalkozzunk.hu honlapján, a Jelölés menüpont alatti űrlap kitöltésével kell.

Az Év Épületgépész Tervezője díjra jelölni nem kell, mert a díj nyertese a Rendezvényhez kapcsolódó Tervezői Pályázat győztese.

A jelölési határidő: 2020. november 06.


Érvényes az a jelölés, amelyik a jelölési időszak végéig beérkezett.

Minden bizonnyal nehéz lesz a nagy számú arra érdemes személyből, vállalkozásból és szervezetből választani!

Legyen minél nehezebb a bíráló testület dolga, jelöljenek a szakma képviselői, jelöljetek minél nagyobb számban. Éljetek a lehetőséggel, JELÖLJETEK a megadott határidőig!

 

Gyurkovics Zoltán

OMÉN KB elnöke Tervezői Pályázat 
az Országos Magyar Épületgépész Napok (OMÉN)-2020 alkalmából

 

I. Pályázati felhívás

Az Országos Magyar Épületgépész Napok Koordinációs Bizottsága – OMÉN-KB

nyilvános tervpályázatot hirdet épületgépész tervezők részére
 

az „Országos Magyar Épületgépész Napok-2020” alkalmából.

 

II. A pályázat témaköre

Az utóbbi öt évben megvalósult, illetve tervezett, műszaki innováció szempontjából kiemelkedő létesítmény épületgépészeti tervezése.

A tervezett létesítmény nagysága nem releváns.

Elsősorban az igényes mérnöki megoldásokat várunk a pályázóktól.

Műemlék épületben tervezett megoldások is helyet kaphatnak. Ilyen esetben az építmény kötöttségek melletti megoldása érdekes.

III. A tervpályázat célja

Az épületgépészet területén a közelmúltban megkezdett, vagy megvalósult korszerű rendszerek, berendezések figyelemmel kisérése, a kiemelkedő tervezői munka elismerése és megismertetése, tervezők munkájának értékelése.

Megkeresni az utóbbi években megvalósult, illetve tervezett munkák közül a legjobb tervmegoldást és tervezőt, aki az adott feladat tervezésére a mai kornak megfelelően alkotta meg mérnöki munkáját.

IV. Pályázati feltételek

A megtervezett épületgépészeti rendszer korszerű megoldásokat tartalmazzon (környezetkímélő, energiatakarékos, megújuló energia stb.), a betervezett berendezések hazai minősítéssel rendelkezzenek.

Egy tervező egy tervdokumentációval pályázhat.

Pályázni 2015-2020-ban megkezdett vagy megvalósult magas színvonalon, hiánytalanul tervezett létesítmény épületgépészeti terveivel lehet.

Pályázhat minden magyar állampolgár, aki a Magyar Mérnöki Kamaránál nyilvántartott épületgépész tervezői jogosultsággal rendelkezik.

Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy az „önkéntes” jelentkezés, a saját projekttel való pályázat hatékonysága csekély. Ennek oka többnyire a szerénység! Ezért 2020-ban új lehetőségként a személyes pályázaton túl mások – tervezői szervezetek, személyek – jelölésére is számítunk. A beérkezett javaslatok alapján az OMÉN KB felkéri pályázati anyag beadására a javasolt tervező kollégát!

Az értékelhetőség feltétele a pályázatok bemutatása előadás formájában az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2020” rendezvényén a Magyar Mérnöki Kamara 1117 Budapest, Szerémi út 4. sz. alatti Székházában. A prezentáció minősége is értékelési szempont lesz.
 

V. A pályázat beadásának módja

– A tervezett épületgépészeti rendszer rövid leírása, kiemelve az újszerű vagy a szokástól eltérő épületgépészeti megoldásokat, valamint a kivitelezés jelenlegi állapotát max. 4 (A4-es) oldalon.

– A tervdokumentációból 1 pld. műleírás és legfeljebb 5 lényegi információt tartalmazó tervlapot kell mellékelni.

– Pályázati indoklás max. 2 oldalon, hogy miért tartja a pályázó a tervezett megoldást újszerűnek, kimagaslónak.

– Fényképes szakmai önéletrajz a fontosabb munkák felsorolásával.

Az írott anyagot befűzött, esztétikus formában kell benyújtani a tervlapokkal együtt.

VI. A tervpályázat meghirdetése

A pályázat a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu), a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata honlapján (www.e-gepesz.hu), a Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség honlapján (www.epgepkoord.hu), az OMÉN rendezvény önálló szervező honlapján (www.talalkozzunk.hu), valamint szakmai folyóiratokban és szakmai honlapokon kerül meghirdetésre.

VII. A tervpályázat jellege

A tervpályázat általános eljárású, a résztvevő pályázók körét tekintve nyílt, valamennyi érdekelt benyújthat pályaművet.

A tervpályázat formája szerint nyílt pályázat.

VIII. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 12. 24 h.

IX. A pályázat benyújtásának helye és módja

A pályázatot zárt borítékban, „Épületgépészeti Tagozat – Tervezői Pályázat” megjelöléssel, a Magyar Mérnöki Kamara, 1117 Budapest, Szerémi út 4. sz. alatti irodájába kell postán, vagy személyesen eljuttatni.

X. A Bíráló Bizottság

A pályázatokat elbíráló bizottság a MMK Épületgépészeti Tagozatának Szakértői Testülete kibővítve az Épületgépészeti Tagozat elnökével, vagy Megbízottjával, Virág Zoltánnal DUOPLAN Kft ügyvezető igazgatójával, a tervezői pályázatok állandó szervezőjével és a MÉGSZ, valamint a MÉgKSZ elnöksége által kijelölt 1-1 taggal

A beadott pályaművek értékelése 2020. november 26-án történik.

Első lépésként a beadott pályaművek prezentációjára kerül sor 2020. november 26-án, 13 órától az MMK Székház földszinti ovális előadó termében. Minden pályázó maximum 15 perc időtartamban mutathatja be a pályaművét. Fontos, a kiemelésre érdemes műszaki megoldásokra fókuszálva összeállítani a prezentációt!

Ezt követően ül össze a Bíráló Bizottság és hozza meg döntését a bírálandó pályaművek számától függően várhatóan 16-17 órakor.

A Bíráló Bizottság döntését a díjazott tekintetében egyhangú szavazással hozza meg. A pályázat eredményességének feltétele a legalább 4 pályamű beérkezése.

A második és a harmadik helyezettek oklevelét közvetlenül a zsűrizést követően adja át a Bíráló Bizottság.

XI. A tervpályázatok közzététele

Az előzőekben leírtak szerint a pályaműveket az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2020” rendezvényén a tervező ismertető előadás – prezentáció – formájában bemutatja.

Lehetőség van a pályázatok szakcikk formájában való megjelenítésére is.

XII. A pályaművek díjazása

Az első három helyezett oklevelet kap.

A pályázat első helyezettje megkapja az „Év Épületgépész Tervezője” díjat.

XIII. A tervpályázat eredményhirdetése

A nyertes pályázatok az „Országos Magyar Épületgépész Napok 2020” díjátadó rendezvényén kerülnek kihirdetésre.

A pályázat eredményét a mértékadó épületgépészeti kiadványokban és elektronikus felületeken közzétesszük.

XIV. A tervpályázati díjak átadása

A nyertes pályázatok díjazására az „Országos Magyar Épületgépész Napok – 2020” keretében kerül sor.

Az „Év Épületgépész Tervezője” díj a díjátadó rendezvény alkalmával kerül átadásra.

Budapest, 2020. június 22.
 

Gyurkovics Zoltán, elnök

MMK Épületgépészeti Tagozat

OMÉN KB elnöke

Utoljára frissítve: 2020. június 24. szerda, 07:57