Szakcikkek

Szakcikkünkben bemutatjuk az épületek termikus időállandójának szokásos számításmódját, és annak figyelembevételét a hőtechnikai és energetikai számításokban. Megvizsgáljuk, hogy a villamosságtanban a termikus időállandóra megadott megfogalmazás átvihető-e az épületekre, és megadjuk az épület termikus időállandójának definícióját. Befejezésül a gyakorlat számára közlünk termikus időállandóval kapcsolatos szoftveres számítási eredményeket.

Cikkünkben a világ energiafogyasztási adatainak ismertetése után a földgáz magyarországi szerepét és jövőjét vizsgáljuk több kutatóintézet mérése alapján, kitérve többek között a földgázfelhasználók számának alakulására, a PB-gáz-ellátásra és a földgáz tárolására is.

Sokszor értetlenül állunk a gyártók által a hővisszanyerő hőcserélőkre megadott hatásfokok előtt, mert nem tudjuk, hogy azokat milyen bemenő paraméterek mellett határozták meg, és egyáltalán, milyen feltételek mellett érvényesek. Cikkünkben a talajhőcserélők hőkinyerési hatásfokának tárgyalásán túlmenően ezen a területen igyekszünk rendet teremteni.